Arkitektur


HA35551.jpg

Første gang der bygges ny hovedbygning er i 1694 under godsejer og borgmester i Odense Jens Christensen Schouboe.


Denne bindingsværkshovedbygning er i så dårlig en forfatning i 1725, da General Gustav Grüner overtager Margård Gods at han i stedet for en renovering får opført den nuværende hovedbygning som står færdig i 1745.

Det er den tyske Kgl. bygmester Johann Gottfried Rosenberg som står bag tegningerne. J. G. Rosenberg er senere også med til at opføre bl.a Dehns Palæ, Bernstorffs Palæ samt genopførelsen af Gråsten Slot.

 

Resumé fra fredningsrapporten:

Ovenover ses stregtegning af Margård fra 1745 og J.G.Rosenbergs tegning af kælderen

Ovenover ses stregtegning af Margård fra 1745 og J.G.Rosenbergs tegning af kælderen

“Bygningen er grundmuret i én etage med kælder under og har et mansardstag med kviste mod både gårdsplads og haven. Taget er hængt med blådæmpede vingetegl og har i rygningen ikke mindre end seks skorstene med sokkel, udkragning og på skaftet dekorative blændingsfelter. Vinduerne i hovedetagen er oprindelige, firerammede, overfalsede og med små ruder, otte i de underste og fire ruder i øverste rammer. Hjørnebånd og hængsling er oprindelig. Kvistene, som kan være oprindelige, men muligvis er fra slutningen af 1800-årene har to fladbuede rammer med otte ruder i rammerne. I det centrale midterparti er en hovedportal af sandsten med store volutter. I midten er et våbenskjold med Carl Gustav Grüners og Margrethe Dues våben. Dørene på gårdsiden er oliebehandlede, tofløjede, tofyldingsdøre med høje overvinduer. Over hoveddøren sidder et ur og klokke i en fladbuet træindfatning med volutter på siderne. 

Hovedetagen er indrettet med gangforløb ind mod gården, dog afbrudt midtpå af den store, gennemlyste havesal på tre fag. Fra havesalen ligger tofags kabinetter på begge sider og i hjørnefagene er der saloner med vinduer mod haven og i gavlene. Dobbelte fløjdøre giver mulighed for et kig gennem hele huset langs havesiden – en filade. Lofterne er et kapitel for sig: en dygtig, formentlig udenlandsk stukkatør, har udført helt utrolig rige rocailler, rokokodekorationer, hvor motiver af konkylier, muslinger og enkelte steder ligefrem små drager med åbne gab, gør loftfladerne til en livlig fortælling. I havesalen er der malede dørstykker i høj kvalitet med motiver fra de fire årstider, afbildet med små børn i årstidskarakteristiske situationer. Billederne er udført som grisailler og de er flankeret af kvadratiske felter med naturalistiske, kulørte blomstermotiver. I det søndre hjørnekabinet er der over to dørfelter og i kaminhjørnet rocailler, udformet som små hylder, som formentlig har været til at stille glas og vaser på. Kaminpladserne har også indfatninger med pudsede udsmykninger, som for havesalens vedkommende er særligt plastisk med et jagt- og naturmotiv med vindrueklaser og et vildsvinehoved, indrammet af rokokoslyng. Der er mange bevarede vindovne fra 1700-tallets slutning.”


Uforpligtende Forespørgsel

 

 

Ring til os på tlf.: +45 22 12 43 78 eller skriv til os på mail: info@margaard.com.

Du kan også vælge at benytte vores kontaktformular.