Margård Gods – ejerrække:


 

1310-1340: Timme Lauridsen Abildgaard og hans halvbror, Niels Jensen. Timme Lauridsen Abildgaard var 1307-1308 befalingsmand for kongen.

1340-1359: Peder Andersen (Hvide). Peder Andersen, hans nevø og Niels Bugge bliver myrdet i Middelfart i december 1358. Peder Andersens broder, Stig Andersen (Hvide), bryder i den forbindelse med kongen, der som hævn konfiskerer Hvidernes gods. Læs mere

1359-1370: Cæcilie Timmesdatter Abildgaard, gift med Peder Andersen (svoger).

1375: I forbindelse med Kong Valdemars død bliver konfiskationen ophævet.

1370-1448: Ukendte ejere.

1448-1467: Peder Hogenskild. Gift med Cecilie Bernikesdatter Skinkel (også ejer af Langesø Slot)

1467-1499: Slægten Bryske nævnes første gang. Iven Gertsen Bryske. Gift med Cecilie Pedersdatter Hogenskild. Iven Gertsen Bryske dør efter sigende allerede ca 1470.

1499-1504: Knud Bryske. Søn af Iven Gertsen Bryske. Sælger Margård til sin broder, Eiler Bryske, der tillige nu også ejer bl.a. Langesø Slot og Dallund Slot.

1504-1529: Eiler Bryske, lensmand. Gift med Karen Pedersdatter Gyldenstierne. I forbindelse med sin død i 1529 efterlader han sig stor gæld. Eiler Bryske bliver begravet i Sankt Hans kirke i Odense, hvor der findes en gravsten med ham selv og sønnen, Claus Bryske. Claus Bryske dør i 1537 efter en duel i Nyborg. Læs mere

1529-1551: Karen Pedersdatter Gyldenstierne, gift Bryske.

1551-1555: Eskild Gøye. Gift med Sidsel Bryske, datter af Eiler Bryske og Karen Pedersdatter Gyldenstierne. Eskild Gøye sælger Margård til Axel Urne inden sin død i 1560. De sidste år af sin levetid opholder han sig bl.a på Hundslund Kloster, det senere Dronninglund Slot.

1555-1580: Rigskansler Axel Urne Læs mere

1580-1613: Carl Bryske. Barnebarn af Eiler Bryske, som ejede Margård 1504- 1529. Carl Bryske køber godset af Rigskansler Axel Urne. Hermed er Margård tilbage i Bryske-slægtens eje. 1575-1577 er Carl Bryske kongens mundskænk. Ligger begravet i Søndersø Kirke.

1613-1615: Truid Carlsen Bryske og Gert Carlsen Bryske, sønner af Carl Bryske fra første ægteskab.

1615-1623: Gert Carlsen Bryske ejer alene Margård.

1623-1626: Henrik von der Wisch. Overtager Margård som pant.

1626-1659: Ingeborg Jørgensdatter Friis af Haraldskær, kusine til hustru af Truid Carlsen Bryske, Karen Albertsdatter Friis af Haraldskær. Stifter hospital i Søndersø. Ingeborg Jørgensdatter Friis dør ugift og efterlader sig ingen børn.

1659-1662: Slægten Friis.

1662-1674: Mette Andersdatter Friis. Niece til Ingeborg Jørgensdatter Friis. Dør ugift og efterladert sig ingen børn.

1674-1680: Mette Iversdatter Friis. Gift med Obertsløjtnant Henrik Sandberg.

1680-1690: Jacob Jørgensen Seemann.

1691-1694: Anders Jacobsen Lindberg.

1694-1708: Jens Christensen Schouboe. Borgmester i Odense 1689-1719. Marts 1707 modtager Jens Christensen Schouboe skøde på Ubberud Kirke fra Frederik Von Winterfeld.

1708-1723: Major Jørgen Tyge Seefeld. Gift med Margrethe Jørgensdatter Due. Efterlader sig ingen børn ved ægteskabet. Dør i 1723. I forbindelse med udstedelsen af skødet på Margård indgår også blandt andet skøde på Ubberud Kirke.

1723-1725: Margrethe Jørgensdatter Seefeld. Enke efter Major Jørgen Tyge Seefeld.

1725-1763: Slægten Grüner nævnes første gang på Margård idet, General Gustav Grüner gifter sig med Margrethe Jørgensdatter Seefeld. Gustav Grüner har med sig 2 børn fra sit første ægteskab med Sophie Amalie Vind, der dør i en alder af kun 24 år i 1722. Da Grüner overtager Margård er det i så dårlig en forfatning, at han beslutter at opføre den nuværende hovedbygning, der står færdig i 1745. Under opførelsen dør hans anden hustru, og som en hyldest får Grüner udført et våbenskjold som den dag idag stadig kan ses over indgangen til godset. Allerede som i 1708 er Grüner ved at miste livet under et slag og bliver atter hårdt såret i 1710. I 1708 udnævnes Grüner til Premiereløjtnant. Gennem sit lange liv udnævnes Grüner gentagne gange, og i 1749 udnævnes han til Ridder af Dannebrog. 1751 tildeles Grüner ordenen de l’Union Parfaite af Dronning Sofie Magdalene. I juni 1762 testamenterer Grüner Margård samt Ubberud Kirke til sin datter, Ebba Ovidia Grüner. Gustav Grüner dør i Norge i 1763 og i forbindelse med 200-året for hans død er der rejst en sten ved indkørslen til Margård. Læs mere

1763: Ebba Ovidia Grüner efter hendes afdøde fader.

1763-1778: Generalmajor Christian Caspersen Schöller, gift med Ebba Ovidia Grüner. Schöller køber i 1770 Søholm Gods samt 2 kirker, men dette bliver dog solgt fra igen i 1772. Ebba Ovidia Grüner tildeles i januar 1770 samme orden som hendes fader, dame de l’Union Parfaite af Dronning Sofie Magdalene. På Margård findes der malerier af Ebba Ovidia Grüner og Christian Schöller. I forbindelse med Christian Schöllers død i 1778 ændres slægten fremover til Grüner Schöller.

1778-1810: Generalmajor Gustav Grüner Schöller gift med Vibeke Charlotte Trolle, datter af Friderica Charlotte baronesse Juel-Vind. 1787 udsteder Gustav Grüner Schöller skøde på Ubberud Kirke til en Niels Henriksen, og dermed er kirken ude af Margårds eje efter 80 år.

1810-1821: Vibeke Charlotte Trolle efter sin afdøde mand.

1821-1858: Kammerherre og Oberstløjtnant Christian Schöller, søn af Christian Caspersen Schöller idet Gustav Grüner Schöller og hustru Vibeke Charlotte Trolle ikke efterlader sig nogen børn.

1858-1884: Emma Juliane Reimers, hustru efter Christian Schöller.

1884-1921: Hofjægermester Christian Emil August Schöller. Efterlader sig ingen børn i forbindelse med sit ægteskab. Dør 89 år gammel i 1932, men videregiver Margård i 1921. Læs mere

1921-1951: Kai Christian Carl Schöller.

1951-1981: Oberst Carl Gustav Grüner Schöller. Modstandsmand under 2. Verdenskrig. Læs mere

1981-1982: Oberstinde Karen Schöller, enke efter Carl Gustav Grüner Schöller. Karen Schöller er den sidste i slægten Grüner Schöller efter mere end 250 år på Margård. Oberstinde Karen Schöller boede på Margård frem til 1985. Læs mere

1982-2000: Hans Flemming Hansen

2000 - : Per Bo Hansen.